Atak / The attack

(ENG.below) Zaczęło się znajomo. Rzeczywistość jest ukartowana, wszystko to inscenizacją, która ma na celu przekonać mnie, że jest prawdziwa. Pan serwujący curry jest podstawiony, a może nawet jest demonem; gra sztuczne radio, a wszyscy na basenie zaraz zaczną śpiewać. Niepokój. Próbuję się uspokajać. Pójdę popływać, by skoncentrować się na czymś innym. Mam przy sobie awaryjne leki ale nie chcę ich wziąć.

Trochę mija, wracam do domu. Mąż mówi: a widziałaś tę formację samolotów na niebie? Ja: to tylko potwierdza, że wszystko jest ukartowane. Z minuty na minutę jest coraz gorzej. Przeraża mnie niebo. Ma dziwny kolor. Zaczynam podejrzewać, że zdarzył się wybuch nuklearny. Niebo zaraz spadnie nam na głowę. Strach, napięcie. Mąż: kochanie, gdyby zdarzył się wypadek, wyłyby syreny. Ja: wyłączyli syreny, chcą ukryć przed nami prawdę. To na pewno wybuch, latają samoloty, niebo jest siwe. Czy ptaki kraczą na mój temat?…

W końcu ulegam, biorę Zyprexę i zasypiam.

It started in a familiar way. Reality is fake, everything is a staged and aims to convince me that it is real. The guy serving the curry is substituted, and maybe even a demon; artificial radio plays, and everyone at the pool will soon start singing. Anxiety. I’m trying to calm down. I will go swimming to concentrate on something else. I have emergency drugs with me but I do not want to take them.

It passes a bit, I’m going back home. The husband says: Have you seen this formation of planes in the sky? Me: this only confirms that everything is set up. It gets worse every minute. The sky frightens me. It has a strange color. I’m beginning to suspect that a nuclear explosion has occurred. The sky will fall on us right away. Fear, tension. Husband: honey, if an accident happened, the sirens would be gone. Me: they have turned off the sirens, they want to hide the truth from us. It is definitely an explosion, planes are flying, the sky is gray. Do birds croak about me? …

In the end I give in, I take Zyprexa and fall asleep.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.