Być człowiekiem / On being human

(ENG.below) To bardzo dziwne, uczyć się znowu być człowiekiem. Ale teraz innym człowiekiem.
Prawdopodobnie wierzysz własnym oczom, możesz zaufać uszom, dotykowi i zapachowi.
Ja muszę zweryfikować wszystko z kimś „normalnym”.

– Czy słyszysz, jak ten heavy metal gra na górze? To muszą być studenci …
– Nic nie gra, kochanie.
– Kurwa! Jest ktoś w kuchni, mężczyzna, stojący tam, przy krześle!
– Nie ma nikogo, kochanie, kuchnia jest pusta.
– Ktoś właśnie szepnął mi do ucha zdanie, i to po polsku.
– Kochanie, tu nie ma innych turystów.

Halucynacje uczą nie polegać na swoich zmysłach. Ale w jaki sposób mogę żyć bez informacji przekazywanych mi przez zmysły? To mój bazowy punkt kontaktu ze światem …

Przejdźmy na poziom 2: Myśli.

Kochanie, patrzę w lustro i widzę brzydką, starzejącą się kobietę, bladą, pomarszczoną i okrągłą.

Kochanie, co ty mówisz? Kto ci to powiedział?

Myślę, że świat jest po prostu pięknym, mieniącym się jak wstęga smokiem, który porusza się w przestrzeni i ma bardzo duże szczęki i wszystko, do czego się przywiązujemy – zagryza, pożera. Więc nie przywiązujmy się do niczego może?

Myślę że tak naprawdę masz metalowe ramie i jesteś cyborgiem zaszytym w człowieka.

Jest we mnie złowrogi aspekt, jestem przeklęta, zła, mroczna, złośliwa, chcę tylko skrzywdzić cię, zdradzić, abyś cierpiał przeze mnie.

I tak dalej.
Jak się uczyć być człowiekiem?
Jakieś pomysły?

 

It’s very strange, learning to be human again. But a different human now.

You can probably believe your eyes, trust your ears, your touch and smell.

I have to verify everything with someone “normal”.

  • Do you hear this heavy metal band playing upstairs? It must be the students…
  • There is nothing playing, honey.
  • Fuck! There’s someone in the kitchen, a man, standing there, by the chair!
  • There’s no one, honey, the kitchen is empty.
  • Someone’s just whispered in my ear a sentence, and it was in Polish.
  • Baby, there are no other tourists here.

Hallucinations teach you not to rely on your senses. But how the heck can I live without relaying on my senses? This is my premiere point of contact with the world…

Let’s go level 2: Thoughts.

  • Honey, I look to the mirror and I see an ugly, aging woman, pale, wrinkled and round.
  • Babe, what are you saying?? Who told you this?
  • I think the world is just a beautiful rainbow colored dragon that moves through space and has very big jaws and whatever we attach to he devours. So let us not attach to anything?
  • There is an evil part in me, I’m damned, evil, dark, mischievous, wanting only to hurt you to betray you to make you suffer.

And so on.

How to learn being human?

Any ideas?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.