Codzienna owsianka / Every day’s porridge

(ENG.below) Gość w dom, bóg w dom – jest takie staropolskie powiedzenie. Moja siostra – gość – nie jest bogiem (może jest boginią?…), ale jej obecność jest jak gimnastyka – spacery, wspólne gotowanie, jedzenie dobrych rzeczy, które się ugotowało, pikniki, zanurzanie w jeziorze, oglądanie seriali przyrodniczych, zakupy…Nagle puste dni, do których się przyzwyczaiłam, zmieniają się w piętrzące się aktywności. To dobrze, choć niełatwo mi testować własne granice wytrzymałości.

Wiesz, choroba psychiczna to nie tylko halucynacje, urojenia i derealizacje (prawie każdego wieczora); to również niebotyczna słabość, nadwrażliwość na bodźce, mnóstwo lęku, iż zdefragmentuję się tak, że nie będę potrafiła złożyć się z powrotem. To funkcjonowanie podszyte strachem. To także ciągłe chodzenie po omacku – ciemność, a w niej niewiadome: z której strony choroba dziś uderzy?

Tymczasem czas na owsiankę. Niektóre rzeczy się nie zmieniają.

Guest at home is like god in the house – there is an old Polish saying. My sister – my current guest – is not a god (maybe she is a goddess? …), but her presence is like gymnastics – walking, cooking together, eating good things that have been cooked, picnics, immersing in the lake, watching nature TV series, shopping. … At the same time, the empty days I have become accustomed to has been changing into immense activity. That’s good, on the other hand though it’s not easy for me to test my own endurance limits.

You know, mental illness is not just about hallucinations, delusions and derealizations (almost every evening); it is also an exorbitant weakness, hypersensitivity to stimuli, a lot of fear that I finally defragment myself so that I will not be able to put myself back together. This functioning is lined with fear. It is also a constant groping – darkness, and unknown in it: from which direction will the disease hit today?

Now time for a porridge. Some things do not change.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.