Czajniczek / Teapot

(ENG.below)  Jak się czujesz, gdy twoje marzenie się spełnia? Szczęśliwa? Euforyczny? Wdzięczna? Radosny?…Ja jestem tak przejęta, że z trudem ogarniam rzeczywistość; obawiam się, że z nadmiaru emocji „mojemu czajniczkowi odpadnie dekiel” (sformułowanie mojego męża) i wkrótce czeka mnie epizod dysocjacyjny.

Wczoraj zaniosłam moje prace do prawdziwego atelier Art Brut (czyli „sztuki instynktownej” lub „sztuki prymitywnej”, nie mylić ze sztuką naiwną), które działa w moim mieście. Chcą mnie. A ściślej: chcą, bym przychodziła kilka razy w tygodniu tworzyć obok innych artystów, brała udział w wystawach i wspólnych projektach, korzystała z mentoringu. Okazało się, że kilka moich prac nadaje się już na międzynarodowe forum. Myślałam, że spadnę pod stół z wrażenia.

Nie wiem jak to wytłumaczyć, ale to było jak zimny prysznic. Chcesz tworzyć do szuflady? Możesz, ale my proponujemy ci wyjście do świata, bycie zobaczoną. Bo jesteś dostatecznie dobra.

Im więcej o tym myślę, tym bardziej się pocę.

Malowanie i rysowanie było do tej pory moim hobby, codzienną praktyką, medytacją. Myśl, że mam od tej pory robić rzeczy DOBRE, które będą oglądane we Francji czy Japonii sprawia, że mam ochotę schować się do skorupki i udawać, że mnie nie ma. Członkini profesjonalnego zespołu artystów?…Ja?…Ja nawet nie potrafię porządnie namalować ludzkiej sylwetki.

Na szczęście w Art Brut o to nie chodzi…

Odzywa się we mnie cała moc kompleksów, z kompleksem „oszusta” na czele. Oto przekonałam kolejną grupę osób, że jestem coś warta, że jestem wyjątkowa. Znów się udało. Nie widzą, że tak naprawdę nie wiem nic i nic nie potrafię, po prostu bardzo się staram i ciężko pracuję, potrafię się dopasować do każdego wyzwania jak kameleon. Kiedy mi na czymś bardzo zależy, zdobywam to, prędzej czy później. Nigdzie jednak nie czuję się prawdziwa, nigdzie nie czuję się „u siebie”. Outsider wśród outsiderów.

Jestem pewna, że na pierwszej od dawna sesji psychoterapii będę mówić dużo i długo.

How do you feel when your dreams come true? Happy? Euphoric? Thankful? Joyful? … I am so overwhelmed that I barely embrace reality; I am afraid that out of excess emotions soon „the lid will fall of my teapot” (that’s how my husband calls it) and soon a dissociative episode awaits me.

Yesterday I took my artwork to a real Art Brut atelier (meaning „instinctual art” or „primitive art”, not to be confused with naive art) that works in my city. They want me. More precisely, they want me to come together a few times a week with other artists, take part in exhibitions and joint projects, use mentoring. It turned out that several of my works are already suitable for the international forum. I thought I would fall under the table, I was so shocked.

I do not know how to explain it, but it was like a cold shower. Do you want to create drawings to hide tchem in your drawer? You can, but we offer you a way out into the world, being seen. Because you’re good enough.

The more I think about it, the more I sweat.

Painting and drawing has so far been my hobby, everyday practice, meditation. The thought that I have to do good things from now on, which will be seen in France or Japan, makes me want to hide in the shell and pretend I’m not there. A member of a professional team of artists? … I? … I can not even paint a human figure properly.

Fortunately, Art Brut is not about it …

The whole power of the complexes, with the „impostor” complex at the head, wakes up in me. Here I convinced another group of people that I am worth something that I am unique. Again succeeded. They do not see that I really do not know anything and I can not do anything, I just try hard and work hard, I can adapt to every challenge like a chameleon. When I care about something, I get it sooner or later. Nowhere, however, do I feel real, I do not feel „at home” anywhere. Outsider among outsiders.

I am sure that I will talk a lot and a long time at the first long-term psychotherapy session.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.