Euforia / Euphoria

(ENG.below) Czujesz się, jakbyś była w stanie latać. W zasadzie jesteś przekonana, że to tylko kwestia spróbowania. Wydaje ci się, że ludzie patrzą na ciebie z wielkim zainteresowaniem, zwłaszcza młodzi mężczyźni. Słuchasz ostrej muzyki i przytupujesz sobie w autobusie. Do łez wzrusza cię widok płynącej przez miasto rzeki. Przepełnia cię euforia, możesz wszystko, płoniesz wewnętrznym ogniem.

Wracasz do domu i nagle czujesz się głęboko zmęczona. Regenerujesz się w ciągu dwóch godzin i zaczynasz tańczyć. Tańczysz tak, jakbyś znów miała osiemnaście lat – bez umiaru, z wielką radością, pełna energii, skacząc jak na aerobiku; pot spływa ci po czole, a ty śmiejesz się diabolicznie. Po pół godzinie mięśnie odmawiają ci posłuszeństwa. Palisz papierosa na balkonie i nie jesteś pewna, czy dojdziesz z powrotem do kuchni. Rozpoczynasz masaż łydek.

Postanawiasz położyć się spać, bo twoje ciało jest bardzo zmęczone. Było już zmęczone wcześniej, ale przecież…zdołało potańczyć, prawda? I to po przepłynięciu 1,5 km do południa?…Zamykasz oczy, a mózg postanawia funkcjonować tak, jakby już było jutro. Snuje plany dotyczące tego, jak się ubierzesz, jaki sport pouprawiasz, co zaśpiewasz na karaoke wieczorem. Mąż: „jak tak dalej pójdzie, będę musiał założyć okulary przeciwsłoneczne, bo takim jasnym blaskiem się jarzysz…” Nie ma szans na zaśnięcie, w niespokojnym umyśle trwa już następny dzień. Po dwóch godzinach zaczynasz szukać tabletki nasennej. Nie ma. Są jakieś stare, ziołowe. Bierzesz dwie. Po pół godzinie zaczynają działać.

Budzisz się za wcześnie, nie pamiętając, co ci się śniło, rozdrażniona. Nie dasz rady już zasnąć. Wiesz, że niedostatecznie wypoczęłaś, i że to może być trudny dzień. Bolą cię mięśnie. Dzięki bogu nie masz kaca, bo resztka zdrowego rozsądku powstrzymała cię od wypicia alkoholu, na co miałaś wielką ochotę. Czujesz się jak gniazdo os. Niespokojna. Nienaturalnie delikatna, jak bez skóry.

Witamy na huśtawce.

You feel like you could fly. In fact, you’re convinced that it’s just a matter of trying. You think people look at you with great interest, especially young men. You listen to harsh music and stamp your foot on the bus. You are moved to tears by the view of the river flowing through the city. You are filled with euphoria, you can do everything, you burn with an internal fire.

You come home and suddenly you feel deeply tired. You recover in two hours and start dancing. You dance as if you were eighteen again – without restraint, with great joy, full of energy, jumping like on an aerobic; sweat runs down your forehead and you laugh diabolically. After half an hour, your muscles refuse to obey you. You smoke a cigarette on the balcony and you are not sure if you will be able to get back to the kitchen. You start the calf massage.

You decide to go to sleep because your body is very tired. It was tired before, but … it managed to dance, right? After swimming 1,5km in the morning?…You close your eyes and the brain decides to function as if it was already tomorrow. It makes plans about how you will dress, what sport you will do, what you will sing at karaoke in the evening. Husband: „if it goes on like this, I will have to wear sunglasses, because you shimmer with such a bright glow …” There is no chance of falling asleep, the next day is already going on in a restless mind. After two hours, you start looking for a sleeping pill. There is none. There are some old, herbal ones. You take two. After half an hour they start working.

You wake up too early, not remembering what you dreamed of, irritated. You can’t fall asleep anymore. You know that you didn’t get enough rest and it can be a difficult day. Your muscles hurt. Thank god you don’t have a hangover, because the rest of common sense stopped you from drinking alcohol, which you truly desired. You feel like a wasp nest. Restless. Unnaturally delicate, like without the skin.

Welcome on the swing.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.