Extremalnie delikatna prośba / Extremely delicate request

(ENG.below) Mój psychiatra: Jest Pani bardzo, ekstremalnie wręcz delikatna. Wszystko, co się dzieje, trafia Panią prosto w serce. Musi Pani unikać bodźców emocjonalnych. A jeśli już coś Pani mocno czuje, proszę tego nie interpretować, nie szukać powodów, nie wysuwać wniosków. Napędzą tylko kolejne emocje i będzie Pani trudno się z nich wygrzebać. Gdy czuje się Pani porwana przez emocje, proszę się zająć czymś innym, i to prędko. Zmienić przepływ, inaczej go ukierunkować.

Wczoraj miałam atak psychotyczny po obejrzeniu ostatniej części Gwiezdnych Wojen. Ja wiem, ja wiem, to brzmi jak dobry żart, ale niestety w moim przypadku wszystko było rzeczywiste aż do bólu: stanie twarzą w twarz z Pustką, która wytrzeszcza na mnie swoje łyse oczy, myśli samobójcze, trzęsawka, psychotyczne marzenie o tym,  by wydłubać sobie oczy i nic już więcej nie widzieć, słyszenie muzyki z Gwiezdnych Wojen podczas gdy film skończył się godzinę wcześniej i nic już nie gra.

Jest Pani ekstremalnie delikatna…

Szczerze mówiąc nie wiem, jak mam funkcjonować karmiąc się mało emocjonującymi bodźcami. Mąż zaleca Teletubisie na ekranie i Muminki w książce. Te kroki kojarzą mi się z byciem na odwyku, na emocjonalnym odwyku, bo przecież tak już przywykłam do intensywnych przeżyć. Kiedyś pływałam w nich jak rybka, dziś porywają mnie jak tsunami. Jeden niewinny film, które obejrzały miliony osób. I ja, numer milion i jeden, która nie potrafiłam go pomieścić.  

Jeśli masz pomysł, jak mogłabym odbudować swoją emocjonalną odporność, jak zbudować sobie ochronny naskórek, daj znać: zuzanna.koronska.itten@gmail.com

A może sam/a prowadzisz życie bez intensywnych bodźców i zechcesz podzielić się ze mną swoją praktyką? Będę bardzo wdzięczna.

Pozdrowienia od kobiety dmuchawca!

My psychiatrist: You are a very, extremely vulnerable person. Everything that happens goes straight into your heart. You must avoid emotional stimuli. And if you already feel something strongly, please do not interpret it, do not look for reasons, do not draw conclusions. Only more emotions will emerge and suck you in and you will find it difficult to dig yourself out of them. When you feel captivated by emotions, please do something else, and quickly. Change the flow, direct it differently.

Yesterday I had a psychotic attack after watching the last part of Star Wars. I know, I know, this sounds like a good joke, but unfortunately in my case everything was real, up to the pain: standing face to face with the Void, which stares back at me with its bald eyes, suicidal thoughts, a tremor, a psychotic dream of picking my eyes out and see nothing more, hearing music from Star Wars while the movie ended an hour earlier and nothing is playing anymore.

You are extremely vulnerable …

To be honest, I don’t know how to function by feeding on low-emotional stimuli. My husband recommends Teletubbies on the screen and Moomin in the book. I associate these steps with being in rehab, in emotional rehab, because that’s how I got used to intense experiences. I used to swim in them like a fish, today they kidnap me like a tsunami. One innocent movie that million people watched. And I, number one million and one, who wasn’t able to hold herself steady, to embrace it.

If you have an idea how I could rebuild my emotional immunity, how to build a protective skin, let me know: zuzanna.koronska.itten@gmail.com

Or maybe you yourself lead a life without intense stimuli and want to share your practice with me? I will be very grateful.

Greetings from the woman-dandelion!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.