Jeden procent / One percent

(ENG.below) Piąty dzień bez depresji. Juhuuu!

I o czym ja teraz będę pisać?…

Spokojnie, objawów i skutków ubocznych starczy dla każdego…Wieczorne derealizacje, ogromna słabość w ciągu dnia (wczoraj dwie drzemki), zwiększony apetyt (a jednak…), problemy z pamięcią i koncentracją. Życie dalekie od ideału, a jednak piękniejsze niż kilka dni temu. Czuję wdzięczność. Nucę różne melodie i potańcowuję w kuchni.

Zaczyna się ostatni sezon „Gry o Tron”. To mój ulubiony serial; w książki także się wciągnęłam. Czekanie przez ponad 500 dni na ten sezon i nagła bliskość tego, że w końcu jest, nastraja mnie medytacyjnie i kieruje w stronę pytania – czy wolę czekać, czy już mieć za sobą.

Ha. No właśnie.

To trochę jak czekanie na kolejny epizod chorobowy. Mam kilka dni stabilności, lecz na 99% skądś przyjdzie nowe uderzenie. 1% to nadzieja, że nie przyjdzie – ale ten jeden procent ma doprawdy słabe poparcie. „Mieć to za sobą” w moim przypadku to zawsze „mieć to za sobą na chwilę” albo „do następnego razu”.

Moja przyjaciółka obudziła się ze śpiączki. Żałując, że ją odratowano.

The fifth day without depression. Hurray!

And what am I going to write about now? …

Easy… there are symptoms and side effects enough for everyone … Evening derealizations, huge weakness during the day (yesterday two naps), increased appetite (sadly …), problems with memory and concentration. A life far from ideal, but more beautiful than a few days ago. I feel gratitude. I’m singing various melodies and I’m dancing in the kitchen.

The last season of „Games of Thrones” begins. This is my favorite series; I also enjoyed reading books. Waiting for over 500 days for this season and the sudden closeness to the fact that it is finally there, directs me towards the question – do I prefer to wait or be all over?

Ha. Exactly.

It’s a bit like waiting for another episode of the illness. I have a few days of stability, but I am 99% sure that  another phase will come up promptly. 1% is the hope that it will not come – but this one percent has a really weak support. „To be over with it” in my case means always „to be over for a moment” or „until next time”.

My friend woke up from a coma.

She regrets that she was rescued.

 

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.