KIlimandżaro / Kilimanjaro

(ENG.below) Kawa. Redbull. Kawa. Redbull. Tak ciężko wstać z łóżka. Kilimandżaro prysznica, K2 śniadania. Dziś jeszcze badania krwi – cotygodniowe – i zmierzenie poziomu Klozapiny. Planuję zmniejszyć dawkę dziś wieczorem, w przeciwnym razie skazuję się na marną łóżkową egzystencję.

Nie daj się wciągnąć w depresyjną spiralę – przypominam sobie.

Depresyjna spirala jest jak sukienka, do której noszenia za bardzo się przyzwyczaiłam; wiem, że istnieją inne ciuchy, czasem nawet mam do nich dostęp. Jednakże gdy spoglądam na zbiorczy wykres moich nastrojów z ostatniego pół roku, mocno dominuje w nim depresja. A depresja to brak siły, energii, inicjatywy, motywacji. „Normalne“ dni wznoszą się na wykresie jak nieliczne wysepki, nie tworząc jednak spójnego archipelagu.

Gdy jestem w depresji jak dziś, mam takie skromne marzenie – zasnąć i obudzić się po kilku latach, zdrowa. Prawie nie pamiętam, jak to jest, być zdrową; choruję od kilku lat, lecz czuję, jakby była to wieczność. Zdrowa kojarzy mi się z apetytem na życie, z odwagą i śmiechem, z niemal nie kończącymi się zasobami; z obfitością. Wydaje mi się to tak odległe, że nie mam siły tam dosięgnąć.

Naciągam kołdrę na głowę i czekam.

Coffee. Redbull. Coffee. Redbull. It’s so hard to get out of bed. Kilimanjaro of a shower, K2 of breakfast. Today, additionally blood tests – weekly – and measuring the level of Clozapine. I am planning to reduce the dose tonight, otherwise I am condemning myself to a poor bed existence.

Do not get caught up in the depressive spiral – I recall my psychiatrist’s words.

The depressive spiral is like a dress, which I got used to very much; I know there are other clothes, sometimes I even have access to them. However, when I look at the collective chart of my moods from the last six months, depression strongly dominates. And depression is a lack of strength, energy, initiative, motivation. „Normal” days rise like a few islands in the graph, but without creating a coherent archipelago.

When I’m depressed like today, I have just a modest dream – to fall asleep and wake up after a few years, healthy. I hardly remember what it is like to be healthy; I have been ill for several years, but it feels like eternity. Healthy reminds me of my appetite for life, courage and laughter, with almost endless resources; with abundance. It seems so far away that I do not have the strength to reach it.

I pull the quilt over my head and wait.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.