Struna tęsknoty i niewinności / The string of longing and innocence

(ENG.below) Ach, nie muszę już czekać. Epizod psychotyczny już się wydarzył – derealizacja i halucynacje, do tego myśli samobójcze. Kiedy wydaje ci się, że twoja lekarka ma nieludzko długą szyję, może nawet jest robotem, to wiedz, że coś się dzieje.

Teraz może przede mną kilka dni spokoju.

Spokój w moim wykonaniu wygląda nieco inaczej niż ten w rozumieniu powszechnym. Nie jest to dogłębne, relaksujące uczucie; bardziej chwilowy luksus. Cisza po jednej burzy i cisza przed kolejną. Takie stany „pomiędzy”. Spokój o jakości informacyjnej: znów ci się udało – zobaczymy następnym razem.

Gdyby psyche miała ciało, wyglądałabym jak mistrz MMA; wielokrotnie połamany, posklejany, podreparowany, staje do kolejnej walki.

Czy naprawdę tylko takie metafory przychodzą mi do głowy?…

Czy nie mogłabym być górskim potokiem, czerwcową łąką, sokołem wędrownym albo górskim lampartem?

Ach…a więc to tak…pisząc to, płaczę…

To znaczy: zagrałam sobie sama na wewnętrznej strunie –

tęsknoty, niewinności.

Ah, I do not have to wait anymore. The psychotic episode has already happened – derealization and hallucinations, plus suicidal thoughts. When you think that your doctor has an inhumanly long neck, maybe even is a robot, then you know something is going wrong.

Now maybe a few days of peace.

Peace of mind in my life looks a bit different than peace in the general sense. It is not a profound, relaxing feeling; more a temporary luxury. Silence after one storm and silence before the next. Such „in between” states. Peace of mind that has an information quality: you have succeeded again – we will see next time.

If the psyche had a body, I would look like an MMA champion; repeatedly broken, glued together, repaired, he faces another fight.

Do really only these kind of metaphors come to my mind? …

Could not I be a mountain stream, a June meadow, a wild falcon or a mountain leopard?

Ah … so that’s it … I’m crying while writing this…

That means: I played on the inner string of myself –

the string of longing and innocence.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.