Tam gdzie dobrze karmią / Where they feed you well

(ENG.below) Zrobić ci gorącą kąpiel? Co chcesz na kolację? Jaką muzykę ci włączyć? A może chciałabyś obejrzeć jeszcze jeden odcinek Gry o Tron?…

Nie znam odpowiedzi na żadne z tych pytań. „Ja“ rozlało się, nie wie, nie rozumie, nie potrzebuje. Czas zawrócił, jest znów przed kilkoma laty, idzie zima, a wraz z nią mój pierwszy epizod wymagający hospitalizacji.

I tak trzeci wieczór z rzędu.

Mój psychiatra znów rekomenduje klinikę. W tym roku jeszcze tam nie byłam. To kompleks wielu budynków pod lasem i wśród trawników pełnych kwiatów. W środku zaś – ludzie połamani, nieszczęśliwi lub nakręceni; chodzą i rozmawiają z głosami w swoich głowach; jedni płaczą, inni krzyczą, większość milczy.

I ja, pośród nich?…Do której grupy się kwalifikuję?…Nie dokucza mi ani schizofrenia, ani dwubiegunówka, tylko jakiś twór pomiędzy. Nie poznałam jeszcze w trakcie chorowania nikogo z taką diagnozą. Ale…czy to w ogóle ważne?

Jeśli czytasz te słowa, proszę cię, trzymaj za mnie kciuki, bym potrafiła się wykaraskać z tarapatów „własnymi siłami“ (czytaj: leki, psychiatra, asystent, mąż). Nie chcę – jeszcze – wracać do kliniki.

Chociaż całkiem nieźle tam karmią i można sobie pośpiewać w trakcie muzykoterapii.

Would you like a hot bath? What do you want for dinner? What music to switch on for you? Or maybe you would like to watch another episode of Game of Thrones? …

I do not know the answer to any of these questions. „Self” spilled, „self“ does not know, does not understand, does not need. Time has turned back, it is again a few years ago, winter is coming, and with it my first episode requiring hospitalization.

And so the third evening in a row.

My psychiatrist again recommends the clinic. I have not been there yet this year. It is a complex of many buildings near the forest and among lawns full of flowers. In the middle – broken people, unhappy or turned-on; they walk and talk with voices in their heads; some cry, others shout, most are silent.

And me, among them? … Which group do I qualify for? … I do not have either schizophrenia or bipolar disorder, only some kind of disorder in between. I have not met anyone diagnosed with it yet. But … is it important at all?

If you are reading these words, please, keep your fingers crossed for me, so that I can get out of trouble with my own resources (read: medication, psychiatrist, psychiatric assistant, husband). I do not want – yet – to go back to the clinic.

Although they feed quite well there and you can sing during music therapy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.