Uziemiona kosmitka / Grounded alien

(ENG.below) Nie było relaksacji mięśni. Nie było niczego, tylko horror psychotyczno-samobójczy. Lekarze spędzili ze mną dziś dużo czasu, aż w końcu uradzili: przy następnym ataku NIE podadzą mi leków, tylko przejdą ze mną przez niego krok po kroku. Doprawdy nie wiem, co zobaczymy po drugiej stronie lustra, ale mam chęć spróbować.

Miałam dziś kilka konkretnych planów samobójczych. Wczoraj wieczorem również. Byłam pewna, że to ostatni dzień mojego życia; opowiadałam mężowi, jakim chcę go zapamiętać. Po ataku przyszła do mnie myśl, że bycie partnerem, który słyszy takie rzeczy, musi być w tych momentach straszne. Mój mąż wrócił dziś z pracy i śpi już drugą godzinę. Stres.

Ci co śmieją się za drzwiami na pewno śmieją się ze mnie. A ta miła Pani jest podstawioną aktorką. Moje urojenia powtarzają się, nie zaskakując mnie niczym nowym, a jednak gdy przychodzą, pożerają mnie jak Ciasteczkowy Potwór ciasteczka. Ostatkiem siły woli? zdrowych odruchów? – znajduję w sobie motywację, by powiedzieć je na głos, i poprosić o pomoc w urealnieniu.

Moja przyjaciółka: „jesteś najbardziej uziemioną kosmitką jaką znam“.

Bardzo możliwe.

There was no muscle relaxation. There was nothing but a psychotic-suicidal horror. Doctors spent a lot of time with me today, until they finally decided: they would NOT give me drugs during the next attack, but they would go through it with me step by step. I really do not know what we’ll see on the other side of the mirror, but I have a desire to try.
I had several specific suicide plans today. Yesterday evening too. I was sure it was the last day of my life; I told my husband how I wanted to remember him. After the attack, the idea came to me that being a partner who hears such things must be terrible at those moments. My husband came back from work today and is sleeping the second hour. Stress.
Those who laugh at the other side of the door are certainly laughing at me. And this nice lady is a substituted actress. My delusions repeat themselves, not surprising me with anything new, and yet when they come, they devour me like a Cookie Monster a cookie. The last strength of will? last healthy reflexes? – I find motivation to say them aloud and ask for help in bringing myself back to reality.
My friend: „you are the most grounded alien I know.”
Very likely.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.