wątpliwości / doubts

(ENG.below)

Ponad 1000 odsłon moich instruktażowych podcastów na YouTube

(cały kanał dostępny tutaj: https://www.youtube.com/channel/UCeEA-T2vgwj6NdcGbMTFBLw )

pozostawiło mnie wstrząśniętą i niepewną. Pojawiło się sporo pozytywnych komentarzy (że potrzebne, pomocne, wyjaśniające, kojący głos, żebym nagrywała dalej), ale także takie, które mnie głęboko zawstydziły: że dziwaczne, że grobowy głos, że nieprofesjonalnie nagrane i słaba jakość, że nie istnieje już termin „choroba psychiczna”, tylko „zaburzenie” albo „kryzys”…Ogarnęły mnie wątpliwości, wycofanie, gorycz. Na kilka dni straciłam motywację do dalszego nagrywania, tak, jakby krytyka była jedynym komunikatem, jaki w tej sytuacji usłyszałam. Pomyślałam sobie jednak w końcu: zaraz, momencik. To jest to co chcę i lubię robić. Dlaczego miałabym to przestać robić? – bo kilka osób mnie skrytykowało?… Postanowiłam wrócić do poczucia wewnętrznej misji, celu i własnej mocy. Pomógł mi w tym proces zaprojektowany przez Johna Scherera, mojego przyjaciela i dawnego mentora, z jego nowej książki „Facing the Tiger”: sformułowanie wewnętrznego GPS-a. Mój zabrzmiał w epicentrum wątpliwości wyjątkowo głośno:

Mądra, piękna, waleczna, jestem jasnym światłem.

Znam swoją wartość i nie martwię się o nią.

Płynąc z prądem, grając, sprzedając

rodzę nowe byty i rozjaśniam mrok.

Poczułam wewnętrzną jasność, spokój i siłę, a także pewien rodzaj lekkości. Postanowiłam wycofać się z ekstensywnego marketingu podcastów i robić je głównie dla ponad 20 subskrybentów na YouTube i przyjaciół na FB. Zamiast 850 odsłon – kilkadziesiąt, kilkanaście. Zamiast wielkiej imprezy dla nieznajomych – domówka dla wybranych. Spłynęło na mnie dużo więcej spokoju. Nie wystawiam się na krytykę, nie wystawiam się na pogardę, bo ciężko to znoszę, a jestem krucha – i świadoma tego. Robię, co chcę i lubię, i może komuś się przydam – byłoby świetnie. A jeśli nie, to trudno. Nie muszę być przydatna za wszelką cenę…

Zachęcam cię do zajrzenia do „Facing the Tiger”

https://www.facingthetigerbook.com/

i sformułowania własnego GPS, który pomoże ci w życiowej nawigacji w 2021. 🙂

Powodzenia!

Over 1000 views of my instructional podcasts on YouTube

(full channel available in Polish here, for ENG translation – send me an e-mail zuzanna.koronska.itten@gmail.com: https://www.youtube.com/channel/UCeEA-T2vgwj6NdcGbMTFBLw)

left me shocked and insecure. There were a lot of positive comments (that it is helpful, explanatory, soothing voice, that I should keep on recording), but also ones that deeply embarrassed me: that it is weird, that I have a grave voice, that it was unprofessionally recorded and of poor quality, that the term ” mental illness ” is inappropriate, I should say „disorder” or „crisis „… I was overwhelmed by doubts, withdrawal, bitterness. For a few days I lost the motivation to continue recording, as if the criticism was the only message I heard in this situation. But in the end I thought to myself: wait a minute. This is what I want and like to do. Why would I stop doing this? – because several people criticized me? …I decided to return to my sense of inner mission, purpose and my own power. I was helped by a process designed by John Scherer, my friend and former mentor, from his new book „Facing the Tiger”: The formulation of the Internal GPS. Mine sounded extremely loud at the epicenter of doubt:

Wise, beautiful, brave, I am a bright light.

I know my worth and I don’t worry about it.

Going with the flow, playing, selling

I give birth to new beings and I light up the dark.

I felt an inner light, peace and strength, and a kind of lightness. I decided to pull back from extensive podcast marketing and do it mainly for over 20 YouTube subscribers and friends on FB. Instead of 850 views – several dozen or a dozen. Instead of a big party for strangers – a house party for the chosen ones. I felt much more calm. I do not expose myself to criticism, I do not expose myself to contempt. I do what I want and like, and maybe I’ll be useful to someone – it would be great. If not, well, life goes on. I don’t have to be useful at all costs …

I encourage you to check out „Facing the Tiger”

https://www.facingthetigerbook.com/

and formulate your own GPS to help you navigate in life in 2021 ☺

Good luck!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.