Za dużo, za mocno / Too much, too hard

(ENG.below) Irytacja. Budzę się poirytowana, chociaż przecież rano nie mam jeszcze ku temu żadnego powodu. Na noc wzięłam Seroquel, spałam 9 godzin, wyspałam się.

Głośno. Za głośno. Wszystko za głośno, tramwaje, ulica, ludzie; dźwięki atakują mnie tak, jakbym szła wśród wielkich głośników.

Kolory, jasność. Słońce uderza w moje oczy; dużo, dużo za jasno.

Za gorąco. Moje ciało się poci, chociaż jest niespełna 20 stopni. Gotuję się. Ocieram pot z czoła.

Skąd tyle ludzi? Co oni tu robią? Ciągle spieszą się w różnych kierunkach, nie ogarniam. Za dużo się dzieje. Zbyt intensywny ruch dookoła mnie. Chcę zaszyć się w jaskini.

Mój psychiatra tak wolno mówi. Za wolno. Dlaczego od razu nie przejdzie do sedna? Nie widzi, jak jestem napięta? Niech ktoś mnie rozluźni. Proszę. Niech ktoś rozplącze supełki w moim ciele.

Nie potrafię się skupić. Zapominam, co chciałam przed chwilą napisać. Do czego zmierzałam?…Nie przypomnę sobie.

Drażliwość, tendencja do wybuchania gniewem, rozpraszalność uwagi, wyostrzenie zmysłów – to niektóre z objawów hipomanii.

Hipomania to taka jakby mała mania, chociaż mnie osobiście przedrostek kojarzy się z czymś większym, hipopotamicznym…

Spalam niewiarygodne ilości energii, tak, jakbym miała ich potrójne zasoby.

Chyba już wiesz, co się wydarzy, gdy ta faza się skończy.

Nie, nie istnieje „hipodepresja”. Istnieje po prostu depresja.

Irritation. I wake up irritated, although in the morning I have no reason to. At night I took Seroquel, slept 9 hours, and slept well.

Loud. Too loud. Everything’s too loud, trams, street, people; sounds attack me as if I were walking among large speakers.

Colors, brightness. The sun hits my eyes; much, much too brightly.

Too hot. My body is sweating, although it is less than 20 degrees. I’m melting. I wipe sweat from my forehead.

Why there are so many people around? What are they doing here? They are in a hurry in different directions, I don’t get it. There is too much happening. Too much traffic around me. I want to hide in a cave.

My psychiatrist speaks so slowly. Too slowly. Why doesn’t he go straight to the point? Can’t he see how tense I am? Somebody relax me. Please. Somebody untangle the knots in my body.

I can’t focus. I forget what I just wanted to write. What was I aiming for?… I won’t remember.

Irritability, a tendency to explode with anger, distraction, sharpening of the senses – these are some of the symptoms of hypomania.

Hypomania is like a little mania, although I personally associate the prefix with something bigger, like a hippopotamus…

I burn incredible amounts of energy as if I had its triple resources.

You probably already know what will happen when this phase is over.

No, there is no „hypodepression”. There is simply depression.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.