Bawmy się / Let’s play

Przypomnij sobie czas, kiedy czułaś/eś się piękna/y, sexy, mocna, mogąca/y zawojować świat, który stał przed tobą otworem. Przekonana/y, że mogłabyś/mógłbyś uwieść każdego, każdą, tylko po to, by mieć fun i potwierdzić przekonanie, że jesteś świetnym kochankiem/kochanką.

A teraz pomnóż to razy sto.

Witamy w manii.

Nic nie stoi ci na przeszkodzie. Możesz rozpocząć studia, napisać książkę, sprzedawać swoje obrazy; wygrałeś przecież los na loterii, jesteś niesamowita, zjawiskowy, nietuzinkowa.

A że chora?

Phi, chora. Taką chorobę to ja poproszę. Z dala od depresji, w której jestem smętną ofiarą, z dala od niemocy, od bezsilności; nie – ja mam w sobie siłę, a świat tylko czeka, by jej doświadczyć i mruknąć z uznaniem.

Wiesz co będzie dalej, prawda?…

Może już za kilka godzin, może jutro, najdalej pojutrze bieguny odwrócą się i będę patrzeć na świat z perspektywy łóżka, nie mając siły zrobić sobie śniadania.

Ale na razie….

Bawmy się.

Remember the time when you felt beautiful, sexy, strong, able to conquer the world that was open to you? Convinced that you could seduce anyone, just to have fun and confirm the belief that you are a great lover.

Now multiply this one hundred times.

Welcome to mania.

Nothing prevents you. You can start studying, write a book, sell your paintings; you’ve won the lottery ticket, you’re amazing, phenomenal, extraordinary.

And what about „sick”?

Pfff, sick. I don’t mind such a disease. Far away from depression in which I am a sad victim, far from impotence, from helplessness; no – I have strength in me, and the world is just waiting to experience it and mutter with appreciation.

You know what will happen next, right? …

Maybe in a few hours, maybe tomorrow, the day after tomorrow the poles will turn around and I will look at the world from the perspective of the bed, not having the strength to make a breakfast.

But for now….

Lets play.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.