Prawie się udało / Almost made it

(ENG.below)  A już mi się wydawało, że napiszę: „trzeci dzień bez symptomów”…

Prawie się udało.

Od kilku godzin mam obsesyjne myśli. MUSZĘ, MUSZĘ…przedłużyć sobie włosy…mój mózg niczym innym się nie zajmuje. Ile to będzie kosztowało, kto to zrobi, gdzie – jasne, choć drugorzędne; sprawa najważniejsza: to MUSI się wydarzyć jak najszybciej to możliwe, ZARAZ, JUŻ!

Od tej strony, droga czytelniczko/czytelniku, chyba mnie jeszcze nie poznałaś/eś. Maniakalny napęd zdarza mi się rzadko, ale gdy już przychodzi, niełatwo go przeoczyć. Ogień, niepokój, siła, przekonanie o własnej nieomylności i jakaś obietnica ukojenia, zupełnie odklejona od rzeczywistości. Bo co niby mają zmienić dłuższe włosy?…

Najtrudniejsze w manii jest przekonanie, że pragnienie jest realne, a wraz z jego spełnieniem spłynie na mnie spokój; że intuicyjnie wiem, co muszę zrobić, i nie dam się od tego odwieść. Prowadzi mnie potężna, ślepa siła, a gdy wieczorem lub jutro opadnie, znajdę się w całkiem realnych tarapatach – zrobiwszy wielkie zakupy, opróżniwszy konto karty kredytowej, z…nowymi włosami.

Pomocy…

And it seemed to me that I would write: „the third day without symptoms” …

Almost succeeded.

I’ve been having obsessive thoughts for a last few hours. I MUST, I MUST … extend my hair … my brain does not care about anything else. How much it will cost, who will do it, where – clear, though secondary; the most important thing: it MUST happen as soon as possible, ALREADY, NOW!

From this side, dear reader, I think you have not met me yet. Maniacal drive is rare, but when it comes, it’s not easy to miss. Fire, anxiety, strength, conviction about own infallibility and some promise of relief, completely detached from reality. Because what are longer hair supposed to change? …

The most difficult thing in mania is the belief that the desire is real, and with it the fulfillment, peace will come to me; that I know intuitively what I must do, and I will not let myself be dissuaded. I am led by a powerful, blind force, and when in the evening or tomorrow it falls, I will find myself in quite real trouble – having done great shopping, emptying my credit card account, with … a new hair.

Help…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.