Trzymając się rzeczywistości /Holding on to reality

(ENG.below) I znów udało mi się nie utonąć całkowicie. Trzymam głowę nad powierzchnią depresyjnej wody, pilnując, by nie zamienić się maniakalną, wszechmocną boginię mórz i oceanów. „Pilnując” to nie do końca właściwe słowo, bo gdy przychodzi epizod, trzymam się zębami rzeczywistości i staram się przetrwać, zażywając kolejne, awaryjne leki.

Zadziała się dziwna rzecz; mój psychiatra nie znajduje na nią wytłumaczenia. Otóż w trakcie obniżania Klozapiny zmniejszyła się liczba moich „napadów”. Z punktu widzenia farmakologicznego nie ma to sensu. A jednak. Stanowię zagadkę dla lekarzy.

Bycie zagadką nie daje niestety poczucia wpływu. W trakcie historii mojej choroby czuję się jak króliczyca doświadczalna. Wypróbowaliśmy na mnie już 10 różnych leków, a psychotyczne fazy i zaburzenia nastrojów hulają w najlepsze. Mam nadzieję, że w Centrum Interwencji Kryzysowej wydarzy się jakiś cud. A w międzyczasie – trzymam się rzeczywistości rękami i nogami.

And again, I managed to not completely drown. I hold my head over the surface of depressive water, making sure not to change into the maniacal, omnipotent goddess of the seas and oceans. „Making sure” is not exactly the right expression, because when the episode comes, I hold to reality with my teeth and try to survive, taking another, emergency drugs.

A strange thing has been happening; my psychiatrist can not explain it. Well, during the lowering of Clozapine the number of my „seizures” has decreased. From the pharmacological point of view, it makes no sense. And yet. I am a mystery to the doctors.

Being a puzzle does not give you a sense of influence. During the history of my illness, I feel like experimental rabbit. We have already tried 10 different drugs on me, and the psychotic phases and mood disorders are at their best. I hope that a miracle will happen at the Crisis Intervention Center. And in the meantime – I stick to reality with my hands and feet.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.