Zasnąć zanim spanikuję / To fall asleep before I panic

(ENG.below) „Często cię wspominamy i myślimy – skąd masz siłę“ – dostałam dziś w mailu. Tonąc w bezsilności wobec choroby, taką otrzymuję zagwozdkę. I zastanawiam się nad paradoksem: siła w bezsilności/siła obok bezsilności/a może mimo bezsilności?

Wczoraj pierwszy dzień – od kilku tygodni – bez symptomów. Co za ulga! W końcu pełny kontakt z rzeczywistością, dobry nastrój, poczucie humoru, i najważniejszy, odżywczy spokój. Czuję się jak dobrze podlana roślinka. Nie wiem jeszcze, na jak długo starczy mi zapas energii. Ale, jak Scarlett O’Hara, pomyślę o tym jutro.

***

Trudna wizyta u psychiatry. Jest podłamany moimi stanami. Nie jest pewien, co robić; jego koncepcja o monoterapii Klozapiną rozbija się o moje codzienne ciężkie stany wieczorne. Będzie się konsultować z innym specjalistą.

Nie polecam tego wrażenia – bezradności osoby, która ma być twoją alfą i omegą. Rozkładania rąk. Słuchania o granicach wiedzy i doświadczenia, które nagle przekraczasz, nie robiąc nic specjalnego, będąc…sobą.

Muszę to przespać, zanim wpadnę w panikę.

„We often remember you and think – where do you have the strength from” – I received today in the mail. Drowning in helplessness in the face of illness, I get such a challenging question. And I wonder about the paradox: strength in powerlessness / power over powerlessness?

Yesterday one full day without symptoms since several weeks. What a relief! Full contact with reality, good mood, sense of humor, and the most important, nourishing peace. I feel like a well-fed plant. I do not know yet how long my energy will last. But, like Scarlett O’Hara, I’ll think about it tomorrow.

***

Difficult visit to my psychiatrist. He is broken by my states. He is not sure what to do next; his concept of monotherapy with Clozapine falls apart because of my everyday, heavy evening conditions. He will consult another specialist.

I do not recommend this impression – the helplessness of a person who is to be your alpha and omega. Listening to information about the limits of knowledge and experience that you suddenly exceed, without doing anything special, just being … yourself…

I need to sleep before I panic.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.