Zasoby / Resources

(ENG.below) Mam wrażenie, że moje wpisy stają się monotematyczne. Depresja, psychoza; urojenia, derealizacje; myśli samobójcze, ataki niepokoju. Ciężki dzień za ciężkim dniem. Klozapina, która miała mnie uratować, nie spełnia swojej roli; są wieczory, gdy zażywam trzy różne antypsychotyki, by móc się uspokoić i zasnąć. Mimo wszystko wznoszę się na fali nadziei: elektrowstrząsy. Nie marzę o całkowitym wyleczeniu, ale gdyby znalazło się coś, co mi ulży – biorę to.

Dziś czeka mnie wielka rodzinna impreza – wiesz, dużo jedzenia, ustalone miejsca siedzenia, ponad 30 uczestników. Mój mąż obiecał mnie chronić – to znaczy, że jeśli będę miała dość, odwiezie mnie do domu. Czuję się z tym bezpiecznie.

Nie mogę się już doczekać powrotu do domu; długich, samotnych dni spędzanych na rysowaniu i pisaniu. Interakcje międzyludzkie są cudowne, ale wymagają permanentnej uważności i gotowości, a te akurat zasoby mam wybrakowane.

I have the impression that my blog entries become monothematic. Depression, psychosis; delusions, derealization; suicidal thoughts, anxiety attacks. A hard day after a hard day. Clozapine, which was meant to save me, does not fulfill its role; there are evenings when I take three different antipsychotics to be able to calm down and fall asleep. In spite of everything, I rise on the wave of hope: electroconvulsive therapy. I do not dream of a perfect cure, but if there’s something that brings me relief – I‘ll take it.

Today I am participating in a big family event – you know, a lot of food, fixed seats, over 30 participants. My husband promised to protect me – it means that if I have enough, he will drive me home. I feel safe with it.

I’m looking forward to returning home; long, lonely days spent on drawing and writing. Interpersonal interactions are wonderful, but they require constant attention and readiness, and these resources I‘m missing.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.