Zasoby / Resources

(ENG.below) Mam wrażenie, że moje wpisy stają się monotematyczne. Depresja, psychoza; urojenia, derealizacje; myśli samobójcze, ataki niepokoju. Ciężki dzień za ciężkim dniem. Klozapina, która miała mnie uratować, nie spełnia swojej roli; są wieczory, gdy zażywam trzy różne antypsychotyki, by móc się uspokoić i zasnąć. Mimo wszystko wznoszę się na fali nadziei: elektrowstrząsy. Nie marzę o całkowitym wyleczeniu, ale gdyby znalazło się coś, co mi ulży – biorę to.

Dziś czeka mnie wielka rodzinna impreza – wiesz, dużo jedzenia, ustalone miejsca siedzenia, ponad 30 uczestników. Mój mąż obiecał mnie chronić – to znaczy, że jeśli będę miała dość, odwiezie mnie do domu. Czuję się z tym bezpiecznie.

Nie mogę się już doczekać powrotu do domu; długich, samotnych dni spędzanych na rysowaniu i pisaniu. Interakcje międzyludzkie są cudowne, ale wymagają permanentnej uważności i gotowości, a te akurat zasoby mam wybrakowane.

I have the impression that my blog entries become monothematic. Depression, psychosis; delusions, derealization; suicidal thoughts, anxiety attacks. A hard day after a hard day. Clozapine, which was meant to save me, does not fulfill its role; there are evenings when I take three different antipsychotics to be able to calm down and fall asleep. In spite of everything, I rise on the wave of hope: electroconvulsive therapy. I do not dream of a perfect cure, but if there’s something that brings me relief – I‘ll take it.

Today I am participating in a big family event – you know, a lot of food, fixed seats, over 30 participants. My husband promised to protect me – it means that if I have enough, he will drive me home. I feel safe with it.

I’m looking forward to returning home; long, lonely days spent on drawing and writing. Interpersonal interactions are wonderful, but they require constant attention and readiness, and these resources I‘m missing.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.